Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Formularz logowania
uprawnienia do rejestracji danych nadaje Biblioteka Główna
  • Kontakt w sprawie nadania uprawnień do rejestracji: olimpia@up.poznan.pl
  • Informujemy, że do bazy zostaną wprowadzone tylko te pozycje, których opis będzie można zweryfikować na podstawie oryginałów lub skanów. W przypadku wątpliwości związanych ze zgłoszonym opisem pracownicy Biblioteki zwrócą się z prośbą o udostępnienie publikacji do wglądu lub nadesłanie skanu.

Nr jednostki:
Adres e-mail redaktora: